Kontakt
Meneghetti logo

Projekt

O projektu

Projekt „Povećanje broja turista u turističkom naselju Stancija Meneghetti povećanjem smještajnih kapaciteta, unaprjeđenjem postojećih i uvođenjem dodatnih turističkih sadržaja“, provodi se u sklopu natječaja „Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela“, u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“.

Projekt u brojkama

Ciljevi projekta

Cilj projekta „Povećanje broja turista u turističkom naselju Stancija Menghetti povećanjem smještajnih kapaciteta, unaprjeđenjem postojećih i uvođenjem dodatnih turističkih sadržaja“ je investicijom doprinijeti razvoju turizma i gospodarstva kroz povećanje smještajnih kapaciteta, unaprjeđenje postojećih i uvođenje novih dodatnih sadržaja te produljenje sezone na području općine Bale, povećanjem razine kvalitete smještaja te povećanjem zaposlenosti.

Direktni učinci projekta su utjecaj na nezaposlenost, povećanje turističkih dolazaka i noćenja, smanjenje sezonalnosti i time povećana potrošnja. Ukupno, doprinosti se kvaliteti života stanovnika područja na kojem se porvodi projekt i povećanja standarda šire zajednice.

Opći cilj projekta je povećati konkurentnost poduzeća Menghetti d.o.o. povećanjem smještajnih kapaciteta, sadržaja i turističke ponude te prepoznatljivosti turističkog naselja Stancija Meneghetti.

Svrha projekta je povećati broj gostiju u turističkom naselju Stancija Meneghetti povećanjem kategorizacije i smještajnih kapaciteta te osigurati popunjenost kapaciteta unaprjeđenjem postojećih i uvođenjem dodatnih turističkih sadržaja. Svrha projekta je ujedno i povećati kvalitetu poslovanja i zadovoljstvo gostiju edukacijom djelatnika.

Provedbom projekta očekuje se ispunjenje uvjeta za kategorizaciju turističkog naselja s četiri zvjezdice, povećanje broja gostiju u turističkom naselju, uvođenje dodatnih turističkih sadržaja, produljenje turističke sezone u turističkom naselju Stancija Meneghetti na cijelu godinu, stvaranje 6 novih radnih mjesta, te unaprjeđenje eno gastro, konferencijske i Spa turističke ponude.

Očekuje se obavljanje svih građevinskih i obrtničkih radova, izgradnja 6 novih soba u hotelu Meneghetti, izgradnja i opremanje 3 nove rezidencijalne građevine, proširenje kuhinje, izgradnje prostorije za osoblje i servisni ulaz, dogradnja nove prostorije u funkciji služenja jela i pića, izgradnja manje servise prostorije sa garderobom i spremištem, sanitarnim čvorom za spremačice sa zasebnim vanjskim ulazom, ugradnja llifta, sanacija postojećih bazena (vanjski i unutarnji) i izgradnja novog vanjskog bazena, nabav i postavljanje nove opreme (sanitarna oprema i galanterija, namještaj, kuhinjska oprema, TV sustav i televizori), nabava i instaliranje integralnog informacijskog sustava, uvođenje novih dodatnih sadržaja (masažni stol, sauna) te održavanje 2 edukacije za 13 djelatnika Meneghetti d.o.o., kao i sudjelovanje na 2 međunarodna sajma.

Europska unija - zajedno do fondova EU Operativni program - Konkurentnost i kohezija Europski strukturni i investicijski fondovi

Rezervirajte boravak u hotelu Meneghetti!